SRV_INDEXMANAGER - Corrupted data ReadInternal Type:IOException


#1

Indeksleme sırasında bir hata oluşuyor. Sadece bir güne ait verilerde indeks belirli bir dosyada kalıyor, ilerlemiyor. Logları incelediğimde aşağıdaki hatayı alıyorum.

2018.10.30 19:15:30.364 ERROR (SRV_INDEXMANAGER) (20181023) [File: /opt/cryptolog/log/201810/CL_20181023_000002_000_40009.log, Pos:51518] ExcMessage:Corrupted data ReadInternal Type:IOException Trace: at System.IO.Compression.DeflateStreamNative.CheckResult (System.Int32 result, System.String where) [0x0008e] in :0 at System.IO.Compression.DeflateStreamNative.ReadZStream (System.IntPtr buffer, System.Int32 length) [0x0000d] in :0 at System.IO.Compression.DeflateStream.ReadInternal (System.Byte[] array, System.Int32 offset, System.Int32 count) [0x00027] in :0 at System.IO.Compression.DeflateStream.Read (System.Byte[] array, System.Int32 offset, System.Int32 count) [0x00071] in :0 at System.IO.Compression.GZipStream.Read (System.Byte[] array, System.Int32 offset, System.Int32 count) [0x00006] in :0 at acCryptoLog.MyStreamReader.VKSJzFpJSXclTkbmACMJBCSAfBaD () [0x00015] in :0 at acCryptoLog.MyStreamReader.ReadLine () [0x0001d] in :0 at acCryptoLog.CustomReader.ReadLine () [0x00030] in :0 at QrXSEmKBvqCptPzSKwFldXXByhzA+YapQmTBHkmuJbJeWlPiahZCPnroc.hsmKJJPTmCxclcbpQSwSGdkjPiYk (System.IO.Stream ) [0x000e5] in :0 at acCryptoLog.UtilHdfs.GetStreamFromFileOrZipOrHdfs (System.String fileName, System.Action1[T] doJob, System.Boolean openIfZip, System.Int64 startPos) [0x000af] in <f3a4043a00cc4823bdad5493ca0a8395>:0 at acCryptoLog.UtilHdfs.GetStreamFromFileOrZipOrHdfs (System.String fileName, System.Int64 startPos, System.Action1[T] doJob, System.Boolean openIfZip) [0x00000] in :0 at QrXSEmKBvqCptPzSKwFldXXByhzA.WcHefiepPVrBXZjqzmFhnCWfznsm (System.Object , acCryptoLog.Plugins , System.String , System.Int64 , System.Int64& , System.Boolean& , System.Threading.CancellationToken ) [0x0022e] in :0 at acCryptoLog.IndexHelper.IndexDocument_LineByLine (System.Object indexWriterObj, System.Object taxoWriterObj, acCryptoLog.Plugins plugins, System.String filePathOrj, System.Int64 preSize, System.Int64& currentSize, System.Boolean& skipped, System.Threading.CancellationToken ct) [0x00024] in :0 at acCryptoLog.IndexManager.CreateIndex_Daily (System.DateTime indexDate, System.Threading.CancellationToken ct, System.Boolean& stopPending) [0x000ca] in :0