Idrac korelasyon kuralı kaynak IP


#1

Merhaba ,

Dell idrac audit loglarınnda yazdığım korelasyon kuralında gelen uyarı maillerinde sürekli kaynak IP olarak proximi görmekteyim? Client ıp görmem gerekir diye düşünüyorum. Log parsırımda mı sorun var?

Security Information and Event Management (SIEM) Product