Açık dosya sayısı


#1

siem süreçler tarafından açık olan dosya sayısını gruplayacak şekilde nasıl görünütleyebilirim?. htoptan baktığımda cryptosim de aşrırı yük görünüyor.

Security Information and Event Management (SIEM) Product